Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 19/7/2018 θα μπορείτε να βλέπετε ή/και να εκτυπώνετε
το οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό σας Δελτίο.